Sledujte nás na Facebooku pro nejčerstvější zprávy


 
Vědci zkoumají povrch Grónska
FOTOGRAFIE: NASA.GOV

Grónsko odhaluje pevninu. Pod ledem byl nalezen obří kaňon

3. September 2013 | Příroda
Pod ledem pokrytým Grónskem se nachází ohromný kaňon, o kterém jsme doteď neměli nejmenší tušení. Takový závěr přinesla analýza dat z leteckého snímání povrchu Země. Analyzovaná data byla sbírána po několik desetiletí v rámci aktivit NASA. Tým britských a německých vědců podrobil tato data podrobné analýze, jejíž výsledkem byl mimo jiné nečekaný objev kaňonu skrytého pod kilometrem a půl ledu. Kromě toho byla výstupem kompletní mapa povrchu, který skrývá ledová vrstva.

Rádi si myslíme, že planetu Zemi dokonale známe. Výzkumy jako tento nás mohou přesvědčit o opaku.

Trasy mapování Grónska

ZDROJ: NASA.GOV

Nově objevený kaňon má charakteristiky říčního koryta a je dlouhý alespoň 750 kilometrů. Tato délka ho činí delším než proslulý Grand Canyon v americké Arizoně, který je dlouhý "pouhých" 446 kilometrů. Nejvyšší výškový rozdíl mezi okrajem a dnem nově objeveného kaňonu dosahuje úctyhodných 800 metrů.

Velká část dat byla sbírána mezi lety 2009-2012 v rámci projektu NASA jménem IceBridge. Šlo o vědecký sběr dat pomocí instrumentů umístěných na letadlech. Jeden z radarů používal frekvenci, díky níž byl schopný vidět skrz ledovou vrstvu, což umožnilo získat přesný obrázek o reliéfu pevniny, na které led leží.

Vědci se domnívají, že kaňon hraje důležitou roli pro transport tekuté vody, která se pohybuje pod ledovcem. Rozpuštěná voda využívá kaňonu k odtékání ze středu ledovce do oceánu. Před tím než bylo Grónsko pokryto ledem, protékal kaňonem významný říční systém. Před zhruba čtyřmi miliony lety.

Michal Hron
www.michalhron.net