Sledujte nás na Facebooku pro nejčerstvější zprávy


 
Děti na internetu
FOTOGRAFIE: zdroj: Flickr

České děti se na internetu bojí hlavně pedofilů

16. June 2014 | Společnost
Pro české děti je úplně normální setkávat se na internetu s cizími lidmi. Taková setkání však vůbec nebývají tak nebezpečná, jak nám je líčí bulvární média. Ta ukazují pouze extrémní případy, kdy dítě narazí například na Facebooku na pedofila. Podobných případů je však méně než jedno procento.

Celoevropská studie EU Kids Online proběhla na vzorku téměř 380 dětí ve věku 9 až 16 let. „Hlavně u mladších dětí je povědomí o online rizicích silně ovlivněno médii. Bohužel se ukázalo, že děti vědí nejvíce o tom, na co narazí s nejmenší pravděpodobností, a sice o komunikaci s potenciálně nebezpečnými cizinci, například pedofily,“ říká psycholog David Šmahel, vedoucí výzkumu za Českou republiku z Masarykovy univerzity. Děti by však měly mít o rizicích komplexnější představu, než pouze z varovných titulků bulvárních médií.

Vážnějším jevem, který se mezi mladými šíří je, že děti začínají agresivitu na internetu mezi svými vrstevníky považovat za poměrně běžnou věc. „Je důležité, aby děti porozuměly tomu, jak snadno může online škádlení přerůst třeba v kyberšikanu, měly by ale být především motivované řešit konflikty mezi vrstevníky samy a dřív, než jim přerostou přes hlavu,“ říká Šmahel.

Expert doporučuje zejména rodičům mladších dětí, aby varovali své potomky a snažili se s nimi mluvit o jejich aktivitách na internetu, ale upozorňovali je i na nedostatky toho, co mohou pochytit v médiích. Časté publikování extrémních případů online rizik v médiích nepřispívá podle odborníků ke kvalitnímu vzdělání dětí. U starších dětí je situace trochu jiná, více než na média spoléhají na zkušenosti své nebo svých kamarádů.

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity

Celá výzkumná zpráva je ke stažení zde: https://goo.gl/3rg0iH.