Sledujte nás na Facebooku pro nejčerstvější zprávy


 
Mapa se stavbou silnice
FOTOGRAFIE: UJEP

Makotřasy. Observatoř starší než pyramidy

6. November 2013 | Historie
Makotřasy prochází rychlostní silnice R7. Při její stavbě v roce 1961 zde byl objeven archeologický nález světového významu. Během stavby zde byla objevena geometricky přesná pohanská svatyně, jejíž účel není doposud znám.

Archeologové nejdříve objevili osadu. Součástí byla i podivná geometrická stavba - čtvercový kamenný příkop. Jeho půdorys má rozměry přibližně 300 x 300 metrů a vytvořený čtverec je takřka dokonalý. Nic nesvědčí o tom, že by šlo o ohradu nebo opevnění. Když ale stavba neplnila obranný účel, jaký tedy? Podle Encyklopedie pravěku mohla sloužit jako místo obřadů, nebo rolnický kalendář vycházející z pohybu nebeských těles. Tím odkazuje na Stonehenge, který je pravděpodobně také propojen s hvězdnou oblohou. Původ rituálního místa v Makotřasech však sahá o několik stovek let více do minulosti. Stavba je dokonce starší než egyptské pyramidy.

Vyspělé pohanské sídlo

Jak uvádí oficiální obecní dokument, nálezy v místě zvaném „Na ostrově“ se objevovaly už od třicátých let minulého století. Během výzkumu při stavbě silnice bylo objeveno rozsáhlé sídlo na území 60 hektarů. V eneolitické vsi (asi 3500 př. n. l.) se našly nástroje svědčící o vyspělosti tehdejších obyvatel. Čtyři okrouhlé pece, kusy měděné rudy a předměty nesoucí stopy žáru jsou důkazem nejstarší dosud známé výroby kovu v českých krajích.

ZDROJ: makotrasy.cz

Zajímavostí je i pohřebiště. Mezi kosterními pozůstatky se našly jak kostry pohřbené s milodary, tak pouze pohozená těla s odseknutými hlavami. Kostry ležely právě poblíž zmíněného čtvercového příkopu.

Podle archivu časopisu Slavonie, výroba mědi na tomto místě by mohla souviset se zasvěcením kovářům nebo válečníkům. Archeologický výzkum však neměl dostatečně dlouhé trvání na to, aby všechny domněnky potvrdil. Dostavba rychlostní silnice jej přerušila.

Model svatyně Vlastivědného muzea ve Slaném.

Většina badatelů se ovšem kloní k názoru, že se přeci jen jedná o vůbec nejstarší astronomickou observatoř v Evropě, která svědčí o vyspělosti tehdejší civilizace. Ve čtverci je možné najít přímky východu Slunce při slunovratu, východ Měsíce a pohyby dalších nebeských těles. S těmito informacemi je možné vytvořit velice přesný kalendář.

Zdroje:

Vlastivědné muzeum ve Slaném

https://www.makotrasy.cz

https://pohanstvi.wordpress.com

ELA