Sledujte nás na Facebooku pro nejčerstvější zprávy


 
EU
FOTOGRAFIE: EU

INFOGRAFIKA: Do Česka míří více chytrých hlav

25. September 2014 | Společnost
Odliv mozků (brain drain) je celoevropský trend. Kvalifikovaní jedinci často odcházejí ze své rodné země za prací do ekonomicky stabilnějších států Evropy za lepšími platy.

Nejvíce tímto trendem trpí Polsko, kde rozdíl mezi přílivem (brain gain) a odlivem mozků činí -31 166, Rumunsko (-25 914), Řecko (-17 706) a Španělsko (-11 467).

Od roku 2003 odešlo do zahraničí za prací 276 124 občanů Evropské unie. Mezi nejlákavější země patří Velká Británie, Německo, Belgie, Rakousko a také na Kypr.

V porovnání s ostatními zeměmi EU na tom Česká republika není nejhůře. Od roku 2003 odešlo z Česka pracovně do zahraničí 5 033 profesionálů. Odliv se samozřejmě soustřeďuje nejvíce do perspektivních oborů, po kterých je největší poptávka – středoškolští učitelé, lékaři, zdravotní sestry, fyzioterapeutové a dentisté.

Na druhou stranu je však více těch, kteří k nám pracovat přicházejí (7 063) – převážně ze Slovenska, dále z Polska, Německa, menší část z Velké Británie a Itálie. Zůstáváme tak stále v „zelených číslech“ (viz mapa). Tento fakt odporuje názorům některých politiků, kteří považují Českou republiku za pouhou „montovnu“ pro zahraniční firmy. Je zřejmé, že český pracovní trh je přitažlivý i pro zahraniční odborníky.

Zdroj dat: Evropská Unie a alpbach.org

-klk-